Wijziging lestijden en contributie

Beste leden,

Zoals wij in de algemene ledenvergadering besproken hebben op woensdag 5 en donderdag 6 oktober zullen de trainingen, de lestijden en contributie veranderen per 1 november.

Zoals jullie weten trainen wij al geruime tijd het KALAH systeem en na de komst van Idan Abolnik afgelopen week hebben wij besloten om nog meer effectiever en gestructureerder te gaan trainen. Zoals besproken en waar iedereen op de vergadering ook achter stond zullen we per avond 1 les geven van anderhalf uur, dit houd in effectiever omgaan met tijd en daardoor ook effectiever trainen door niet meer 2 maal warming up te doen, het tweede uur weer alle nieuws aan het begin van de les te vertellen, het welkom heten en afscheid nemen van leerlingen die komen en gaan. En in anderhalf uur kunnen we de technieken gaan behandelen zoals Idan het systeem heeft ontwikkeld en zoals hij dat ook op zijn seminar doet en onderwijst in zijn scholen.

We gaan werken met je eigen ontwikkelingsplan aan de hand van een afvinklijst die je van ons ontvangt. Hierop kun je precies zien wat je beheerst en wat je nog kunt leren. Ook zullen er tussentijdse examens gehouden worden zoals wij dit ook al eerder gedaan hebben. Aan de hand van je eigen afvinkkaart kunnen de instructeurs je vorderingen zien en helpen waar nodig is. Ook zullen wij gebruik gaan maken van video analyse zodat je zelf kunt zien hoe je reageert, hoe je de technieken toepast en waar je eventuele verbeterpunten liggen. Deze video analyse is strikt persoonlijk en wordt met niemand gedeeld, ook niet in de les. Deze analyse is van jouen voor jou en is geen verplichting om aan deel te nemen. Natuurlijk adviseren wij dit wel omdat dat vaak verhelderend werkt.

Zoals akkoord bevonden in de vergadering volgen hier de nieuwe contributieprijzen.

Oude situatie                                                          nieuwe situatie

1 uur per week à € 27,50 per maand                         1,5 uur per week à € 32,50 per maand 

2 uur per week à € 35,00 per maand                         1,5 uur per week à € 32,50 per maand

3 uur per week à € 40,00 per maand                         3    uur per week à € 40,00 per maand 

4 uur per week à € 45,00 per maand                         3    uur per week à € 40,00 per maand 


Wat is uw voordeel bovenop de betere structuur en verbeterde kwaliteit. Voor maar € 5,00 per maand meer krijgt u minimaal 2 uur per maand meer trainingstijd. Leerlingen die 2 of 4 uur trainden gaan minder betalen voor meer effectiviteit en kwaliteit. Leerlingen die 3 uur trainden blijven in prijs gelijk maar profiteren van de verbeterde effectiviteit en kwaliteit. Sinds 2009 hanteren wij dezelfde contributie prijzen.

De ORT kaarten gaan van € 75,00 naar € 87,50. De bestaande kaarten mogen nog opgemaakt worden.

Nieuwe lestijden per 1 november 2016: woensdag- en donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur! Zoals u van Alert & Safe gewend bent staan wij voor kwaliteit en realistisch trainen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze veranderingen ons allemaal ten goede zullen komen.

Bij Alert & Safe geen jaarcontracten! Wij binden onze leerlingen door kwaliteit en realistische trainingen niet met contracten. Wij hanteren 1 maand opzegtermijn.